Amikor 2020. február 6-án dr. Magyar György először összehívta a pártokat, civil mozgalmakat és szakszervezeteket egy indító megbeszélésre, a rendkívül népes társaság még nem tudta pontosan, hogy az ellenzéki együttműködés miként valósulhat meg, csak azt, hogy ha nem kezdünk el együttműködni, akkor 2022-ben megint elúszik egy 4 éves ciklus, marad a Fidesz.

Hosszan beszélgettünk, kérdésekre adott válaszokat latolgattunk, majd pedig a következő megállapításokra jutottunk:

Az ellenzéki együttműködésnek 2022-ig terjedő stratégiai célja, hogy a párt és civil ellenzék tevékenysége összehangoltan működjön a következő országgyűlési választásokra és a Fideszt úgy váltsuk le, hogy az országot késedelem nélkül visszavezethessük a demokratikus jogállamba, a méltányos piacgazdaságba, és hogy az Európa Unió perifériájáról mielőbb visszatérjünk a megbecsült partneri státuszba.

Abban is egyetértettünk, hogy egyfajta politikai projekt-menedzsmentre van szükség, amelynek keretében a győzelem pillanatától visszafelé tervezve építjük fel a szükséges stratégiai tervet.

Aztán beütött a járvány és a társaságnak csak egy része maradt együtt, akik ELEGY néven kezdték szervezni azt a platformot, amely “kovászként”, katalizátorként működve készíti fel a pártokat és a civil szervezeteket a győzelemre.

ELEGY alatt teljes Ellenzéki Együttműködést értettünk elejétől fogva, nem egy olyan formációt, amely megrendeléseket vár a pártoktól, hanem olyat, amelynek a pártok szerves részei. Tudtuk, hogy várható egy átmeneti időszak, amíg minden érintettben tisztázódik a szerveződésünk nélkülözhetetlensége és amely felismerés elengedhetetlen a közös győzelmünkhöz.

Gyorsan letisztázódott az is, hogy 5 területen kell eredményeket elérni:

 1. Szavazatszámlálás és ellenőrzés: Minden törvényes eszközzel biztosítjuk, hogy senki ne tudja semmilyen eszközzel elcsalni a választásokat.
 2. Előválasztás: Minden törvényes eszközzel biztosítjuk, hogy egyetlen politikai jelöltállító szervezet se juttasson alkalmatlan, méltatlan embert olyan helyzetbe, hogy az küzdjön meg 1v1 a FIDESZ jelöltjével és hogy az egyes választókerületekben ismertté váljanak tisztességes, közbizalmat élvező, a feladatra méltó emberek, akik megküzdenek 1v1 a Fidesz jelöltjével a soron következő országgyűlési választásokon.
 3. Koncepció és cselekvési terv:
  • Olyan forgatókönyvet, cselekvési programot dolgozunk ki a soron következő országgyűlési választásokig terjedő időszakra, amely folyamatosan frissítve és aktualizálva rögzíti a megtenni szükséges teendőket;
  • Elkészítjük Magyarország élhető, fenntartható módon fejlődő jogállami, méltányos piacgazdaságon alapuló koncepcióját;
  • Kidolgozzuk a 2022-es országgyűlési választásokon még létező és az újjáépítéshez szükséges időszak közötti átmenetet mendezselni képes rendszert;
  • Professzionális összellenzéki kommunikációs kampányt építünk fel a rendelkezésre álló erőforrásokból annak érdekében, hogy országos és választókerületi szinten egyaránt olajozottan működő rendszer álljon az ellenzéki pártok és civil szervezetek rendelkezésére.
 4. Média és kommunikáció: Az ELEGY célja a rendelkezésre álló eszközök és erőforrások összehangolásával olajozottan működő, professzionális összellenzéki kommunikációt és kampányt felépíteni országosan és választókerületi szinten is, hogy az egyes párt és civil szervezetek rendelkezésére álló szűkös médiafelületeket összehangoltan és hatékonyan lehessen kihasználni.
 5. Az ellenzéki politikai szervezetek együttműködésének előmozdítása minden törvényes eszközzel, kiemelt figyelemmel az egyetértés területeinek feltárására, a nézeteltérések gyökerének felkutatására, a kibeszélés és kölcsönösen elfogadható kompromisszumok megtalálására;

Természetesen gyakran elhangzik, hogy ilyen komplex feladatokra a mai magyar ellenzék nincsen felkészülve, ezt egyetlen szervezet sem tudja elvégezni. A jelent és a közelmúlt tapasztalatait alapul véve sok igazság van ebben a megállapításban, ám adódik a kérdés: Ha le akarjuk győzni a Fideszt, akkor a felsorolt célok közül melyek kihagyhatók?

Rövid gondolkodás után mindenki beláthatja, hogy a győzelemhez mindezeket meg kell tenni…