Az Ellenzéki Együttműködés azt kívánja minden eszközzel segíteni, hogy a NER úgy bukjon el a következő választáson, hogy a győztes politikai szervezetek és országgyűlési képviselők a kihirdetést követő perctől kezdve az elérhető legpontosan tudják, mi után mi fog következni, milyen új struktúrák milyen előzetes terveknek és megegyezéseknek megfelelően állnak fel, hogy a demokratikus jogállam és a méltányos piacgazdaság új rendszere a lehető leggyorsabban felálljon és működésbe lendüljön. Ennek szellemében…

Az ELEGY EÜSZB feladata

  1. EÜ. MONITORING

Az ELEGY EÜSZB egyik feladata a magyar egészségügy helyzetének folyamatos monitorozása, illetve a 2022-as választások idejére várható állapotának felmérése, prognosztizálása, beleértve a prognózis folyamatos frissítését a választásokig.

  1. A KÖZÖS HANG MEGTEREMTÉSE

Az ELEGY EÜSZB aktuális kérdésekben szakmai állásfoglalásokat fogalmaz meg, biztosítva ezzel a NER-rel kritikus ellenzék politikusai számára a „közös hangon megszólalás”, azaz a közös politikai, szakmai fellépés lehetőségét egészségügyi kérdésekben.

  1. STRATÉGIAALKOTÁS

A magyar egészségügy megvalósítható jövőképének felrajzolása, azaz annak a modellnek a megalkotása, mely képes fenntartható működést biztosítani – egészségügyi szempontból is – a demokratikus jogállamba visszatérő Magyarország számára. Ehhez kiindulásként Kincses Gyula nevével fémjelzett és az ellenzéki pártok által 2017-ben elfogadott egészségügyi minimum és annak háttéranyagai szolgálnak, melyek frissítése, aktualizálása, pártokkal való egyeztetése és publikálása a szakbizottság feladata.

A stratégiaalkotás keretében koncepciót készítünk: nem jogszabály-tervezeteket, de nem is pusztán ötleteket. A javaslatok mélysége maga is közös döntés eredménye. Az egyes alcsoportokban dől el, hogy mennyire konkrét javaslatok születnek. Elágazások, lehetőségek, egy-egy koncepción belül több alternatíva is felvázol” kapcsolatokat.

Fontos kiemelni a kapcsolódási pontokat az albizottságok és a többi ELEGY szakbizottság (gazdasági, oktatási, nyugdíj-szociális, közjogi) között, de a ma még ELEGY-en belül ki sem alakított területek felé is. Pl. eü. biztosító kérdése <-> gazdasági program stb. Az anyagnak foglalkoznia kell ezzel, javasolt külön fejezetben vagy mellékletben kiemelni az „interdiszciplináris” kapcsolatokat.

 

Az ELEGY EÜSZB 2020. május 8-án startolt az ELEGY második szakbizottságaként. Szakmai koordinátora Falus Ferenc, technikai koordinátora Békefi Eszter. Tagjai a terület civil szakértői és pártdelegáltjai. Létszáma 2020. október 18-án 18 fő.